Gospodarski razvoj vrgoračkog kraja oživljava izgradnjom novih prometnica od 1976. do 1979. godine koje ga uz već postojeće prometnice brže i sigurnije povezuju s Primorjem i Neretvanskim područjem i Hercegovinom. Elektrifikacija je sustavno sprovedena, a razvoj vodnog gospodarstva napreduje u projektima vodoopskrbe, kanalizacije, održavanje voda u poljima. Vodovod u Vrgorcu izgraden je 1969. godine od izvora Butine koja dnevno prosječno daje 1200 m3 i 1982. godine od izvora Banja dnevnog prosjeka 2600 m3. Kroz 120 m primarne i preko 250 km sekundarne mreže vodovoda snabdijeva se pitkom vodom preko 95% mjesta na Općini. Hrvatske vode podupiru razvoj i napredak. Gospodarstvo izvire iz očuvane prirodne cjeline prilagođeno uvjetima podneblja i klime. Od davnina je ovo područje tradicionalno vinogradarski i stočarski kraj, a u novije vrijeme razvija se intenzivno voćarstvo i povrtlarstvo. Vinovom lozom u polju Jezero zasađeno je oko 8 milijuna trsova na 1600 ha, u brdskom dijelu milion i pol i privatno oko dva milijuna godina. Polje Jezero jedno je od poznatijih vinogorja gdje su uzgajaju tradicionalne sorte: medna, zlatarica, maraština, okatac, plavina, i druge. Kvalitetna vina kontroliranog podrijetla proizvodi vinarija Vrgorac. Društvo Vrgoračka Vinarija d.o.o. osnovano je i počelo s radom 1950. godine i od tada je nosilac vinogradarstva i vinarstva na području zaleđa Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Godine 1968. izgrađena je zgrada vinarije, a 1996. godine u suradnji sa institutom za jadranske kulture iz Splita Vinarija obnavlja i pokreće proizvodnju loznog sadnog materijala, te je danas najznačajniji proizvođač u Hrvatskoj. Nadaleko su po svojoj kvaliteti poznate vrgoračke jagode kojima je na površini od oko 200 ha zasadeno približno 1000000 sadnica. Mikro klima kraških polja pogoduje uzgoju ranog voća. Voćkama je zasadeno oko 20 ha sa približno 300 000 stabala. Na svojim plantažama u polju Rastok LM Commerce značajan je proizvođač voća naročito jagoda i jabuka. Povrtlarstvo je u zamahu, na oko 100 ha uglavnom prevladavaju kulture: krumpir, paprika, rajčica, kupus, grah mahuna, lubenica ... Stočarstvom, u opadanju, bave se mala poljoprivredna gospodarstva. Mesna Industrija Braća Pivac d.o.o. nastavljajući dugogodišnju tradiciju uzgoja stoke, te proizvodnje smrznutih, svježih i suhomesnatih proizvoda postalo je jedno od najmodernijih mesnih industrija u ovom djelu Europe.
Od ostalih gospodarskih subjekata značani razvoj bilježi malo poduzetništvo kao što su: firme Arhart, Krah i građevinska poduzeća. Područje grada Vrgorca spada u brdsko­planinsko područje. Posebnu važnost za daljni razvoj i prosperitet imat će dovršetak autoceste Zagreb-Split-Dubrovnik te spojna cesta, tunel Ravča-Drvenik, te Poduzetnička zona na Ravči. To će označiti epohalnu prekretnicu u povezivanju sa cijelom Hrvatskom i Europom. Rješavanje infrastrukture promet, vodoopskrba, energetika te završetkom navedenih projekata Vrgorac će izmijeniti svoj geoprometni položaj a time socijalnu i kulturnu fizionomiju. Preferiraju se djelatnosti koje ne zagaduju okoliš, ali se temelje na raspoloživoj sirovini (povrće, voće, meso). Poglavarstvo grada Vrgorca kao nositelj vlasti u širokom spektru svog djelokruga ima za cilj ostvarivanje svih zadača u rješavanju životnih i strategijskih interesa građana.